(ↄ)

Autory tohoto webu jsou:

Autoři tohoto webu se vzdávají jakýchkoliv nároků na autorská práva. Veškerá díla převzatá z tohoto webu lze používat k libovolnému účelu bez dalšího omezení. Uvítáme, avšak nenutíme vás, pokud nám o takovém použití dáte vědět.

Celý web je navíc k dispozici (pouze pro čtení) jako git repozitář. Repozitář můžete naklonovat pomocí příkazu:

# git clone http://www.dnykrestanskerodiny.cz/dkr.git

Klonování nějakou chvíli trvá, protože přenos repozitáře probíhá přes „hloupý“ http protokol.

domů